اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه گلایه هاشمی از فضای سرد دانشگاه‌ها

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ابتدای جلسه بیست وهفتم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تبریک روز دانشجو گفت: متاسفانه امروز فضای نسبتا سردی در دانشگاه ها

گلایه هاشمی از فضای سرد دانشگاه‌ها

گلایه هاشمی از فضای سرد دانشگاه ها

عبارات مهم : ایران

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از فضای نسبتا سرد در دانشگاه ها گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ابتدای جلسه بیست وهفتم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تبریک روز دانشجو گفت: متاسفانه امروز فضای نسبتا سردی در دانشگاه ها حاکم است که حکایت از شکاف بین بخش های متفاوت سیاسی دارد.

گلایه هاشمی از فضای سرد دانشگاه‌ها

وی با بیان اینکه قاطبه دانشجویان باید جنبش دانشجویی را به فعالیت بدل کنند تا به آرزوی بزرگ های خود برسند، ادامه داد: با پرهیز از افراط گرایی می توان شور دانشجویی را به کنش گری مثبت واداشت تا دانشجویان به آرزوهایشان برسند.

رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه جنبش دانشجویی در آینده ناگزیر است که فراتر از سیاست در حوزه فعالیت های مدنی، اجتماعی، فرهنگی و… با رویکردی علمی ورود کند، گفت: از مدیریت دانشگاه ها انتظار می رود که همسو با رهنمودهای رهبر انقلاب و برنامه های رییس جمهور بسترهای مورد نیاز را جهت تجدید رونق و فعالیت های جنبش های دانشجویی فراهم کنند.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ابتدای جلسه بیست وهفتم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تبریک روز دانشجو گفت: متاسفانه امروز فضای نسبتا سردی در دانشگاه ها

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | دانشگاه | شورای شهر | دانشجویان | محسن هاشمی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs