اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

محققان به پیشرفت جدیدی در پدیده “حرکت شبح‌وار اجسام” که به وسیله آلبرت اینشتین مطرح شده است بود، دست یافته‌اند که به‌زودی راهی امن جهت ارتباط فوق امن کوانتومی خ

جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

عبارات مهم : کانال

محققان به پیشرفت جدیدی در پدیده “حرکت شبح وار اجسام” که به وسیله آلبرت اینشتین مطرح شده است بود، دست یافته اند که به زودی راهی امن جهت ارتباط فوق امن کوانتومی خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمندان بررسی کردند که چگونه جفت های فوتون می توانند یک راه اتصال را در فواصل بزرگ ایجاد کنند که پدیده ای است که با عنوان “گرفتاری کوانتوم ها” آشنا می شود.

جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

این امر می تواند جهت شبکه های اینترنتی که اساسا هک نشدنی هستند، استفاده شود؛ ولی ناپدید شدن فوتون ها حین جذب یا پراکندگی آن ها می تواند امنیت سیستم را ترساندن کند.

در آزمایش های جدید، محققان نشان داده اند که انتقال راه دور کوانتومی چگونه می تواند مسئله را برطرف کند تا مشخص شود که آیا ذرات نور باعث ایجاد این مسئله شده است اند یا خیر.

محققان به پیشرفت جدیدی در پدیده “حرکت شبح‌وار اجسام” که به وسیله آلبرت اینشتین مطرح شده است بود، دست یافته‌اند که به‌زودی راهی امن جهت ارتباط فوق امن کوانتومی خ

مطالعه تازه محققان مرکز دینامیک کوانتومی دانشگاه “گریفیث” در استرالیا نشان می دهد که چگونه فوتون های جفت یا ذرات نور می توانند به طور دقیق و حتی در شرایط آنهایی که خارج از آزمایشگاه شبیه سازی شده است اند، آزمایش شوند.

فوتون های متصل شده، تولیدکننده ارتباط کوانتومی هستند.

در این حالت حرکات یک فوتون روی واکنش‌ها فوتون های دیگر حتی در مسافت طولانی تاثیر می گذارد و هنگامی که همراه یک کانال ارتباطی ارسال می شوند، می توانند شبکه های امن اینترنتی ایجاد کنند.

جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

به منظور تایید این که فوتون ها در مکان های متفاوت نشان دهنده پدیده ای با عنوان “عدم ثبات مکانی کوانتومی” هستند، محققان روش جدیدی را با استفاده از حرکات کوانتومی توسعه دادند.

پروفسور “جف پراید”، رهبر این تیم تحقیقاتی گفت: عدم موفقیت در این آزمایش به این معنی است که پدیده استراق سمع ممکن است در شبکه اینترنتی نفوذ کند.

محققان به پیشرفت جدیدی در پدیده “حرکت شبح‌وار اجسام” که به وسیله آلبرت اینشتین مطرح شده است بود، دست یافته‌اند که به‌زودی راهی امن جهت ارتباط فوق امن کوانتومی خ

با زیاد کردن طول کانال کوانتومی، فوتون های کمتر و کمتری از طریق راه ارتباطی عبور خواهند کرد.

هر فوتون گم شده، شرایط را جهت استراق سمع ساده تر می کند تا با شببیه سازی گرفتاری کوانتومی، امنیت را از بین ببرد.

جلوگیری از استراق سمع با انتقال از راه دور تازه کوانتومی

بنابر گفته دکتر “مورگان وستون”، نویسنده مهم این مقاله، تیم تحقیقات، فوتون هایی را گزینش کرده است که در کانال هایی با بیشترین احتمال ناپدیدی وجود داشتند و سپس آنها را به یک کانال کوانتومی پاک انتقال داده اند.

برای رسیدن به مرحله انتقال از راه دور کوانتومی، محققان باید فوتون های جفت اضافی و با کیفیت بالاتری را اضافه کنند.

اینها باید با کارکرد اوج تولید و شناسایی شوند، بنابراین می توانند زیان های وارده را جبران کنند.

محققان از منبع فوتون وتکنولوژی تشخیص در این مطالعه استفاده کردند که با همکاری موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا واقع در بولدر در ایالت کلرادو صورت گرفت.

واژه های کلیدی: کانال | انتقال | محققان | انتقال داده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs