اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی توئیت مداخله‌جویانه دفتر نمایندگی آمریکا در شرکت ملل علیه کشور عزیزمان ایران

دفترنمایندگی آمریکا در شرکت ملل در پیامی با سوءاستفاده از طرح بعضی شعارها از سوی معترضان در کشور عزیزمان ایران مدعی شد که پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال میلیو

توئیت مداخله‌جویانه دفتر نمایندگی آمریکا در شرکت ملل علیه کشور عزیزمان ایران

توئیت مداخله جویانه دفتر نمایندگی آمریکا در شرکت ملل علیه ایران

عبارات مهم : ایران

دفترنمایندگی آمریکا در شرکت ملل در پیامی با سوءاستفاده از طرح بعضی شعارها از سوی معترضان در کشور عزیزمان ایران مدعی شد که پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال میلیون ها دلار جهت حزب الله هزینه می کند.

به گزارش ایسنا، دفتر آمریکا در شرکت ملل منشتر شدن پیامی در حساب توئیتری خود مدعی شد که کشور عزیزمان ایران هر سال 200 میلیون دلار جهت حزب الله هزینه می کند.

توئیت مداخله‌جویانه دفتر نمایندگی آمریکا در شرکت ملل علیه کشور عزیزمان ایران

در این خبر همچنین به یکی از شعارهای معترضان در جریان ناآرامی های اخیر در چند شهر کشورمان اشاره شده است است.

همزمان با این اعتراض ها مقامات آمریکایی، به خاص مدیر جمهور این کشور به طور مکرر در اظهاراتی مداخله جویانه به حمایت از معترضان و دامن زدن به این ناآرامی ها پرداختند و ادعاهایی بی اساس علیه کشورمان مطرح کردند.

دفترنمایندگی آمریکا در شرکت ملل در پیامی با سوءاستفاده از طرح بعضی شعارها از سوی معترضان در کشور عزیزمان ایران مدعی شد که پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال میلیو

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه کشور عزیزمان ایران با اشاره به رویه نابخردانه، بدور از منطق و خلاف موازین و قوانین بین المللی دولت آمریکا جهت دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، گفت: اقداماتی مانند بیانات و تحرکات خصمانه دولت واشنگتن علیه ملت رشید کشور عزیزمان ایران که از ماهیت زیاده خواهی و خوی سلطه طلبی حاکمان آمریکا ناشی می شود، همواره و هر لحظه جهت مردم خردمند کشور عزیزمان ایران آشنا شده است و بی شک سیاستی شکست خورده است.

قاسمی خاطر نشان کرد: این گونه کارها نمایشی و سیاسی، مؤید ماهیت رژیم مداخله گر آمریکاست که در دهه های گذشته، ملت بزرگ کشور عزیزمان ایران بارها شاهد آن بوده هست. دولت آمریکا از سویی در حرکتی مزورانه و با سردادن شعارهای سراپا دروغ مدعی حمایت از مردم کشور عزیزمان ایران زمین می شود و از سویی دیگر با اعمال تحریم های ظالمانه، ممنوع ساختن ورود شهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای بدخواهانه، ملت متمدن کشور عزیزمان ایران را مورد شماتت قرار می دهد. ولی بار دیگر مقامات آمریکایی باید بیاموزند که ملت هر لحظه سرفراز کشور عزیزمان ایران این نوع سیاست ها و استانداردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور خود را از سوی آن کشور به دقت زیر نظر داشته و در صورت لزوم و در وقت مقتضی پاسخ مناسبی به اینگونه بی تدبیری ها خواهد داد.

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | آمریکا | ایرانی | ناآرامی | مقامات آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs