اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پاسخ ترکان به بقایش در مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی به ادامه فعالیتش در مناطق آزاد در صورت بقای دولت فعلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، جوان‌گرایی کابینه دولت دوازدهم و تع

پاسخ ترکان به بقایش در مناطق آزاد

پاسخ ترکان به بقایش در مناطق آزاد

عبارات مهم : اقتصاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی به ادامه فعالیتش در مناطق آزاد در صورت بقای دولت فعلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، جوان گرایی کابینه دولت دوازدهم و تعیین وظیفه انتقال این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی پاسخ داد.

ایسنا نوشت: اکبر ترکان در مورد حضورش در مناطق آزاد و خاص اقتصادی به عنوان دبیر شورای عالی این مناطق در صورت بقای دولت یازدهم طی چهار سال آینده، اظهار کرد: اینگونه نیست هرکسی جهت خودش تصمیم بگیرد، بلکه این دکتر روحانی است که به عنوان رییس جمهور تصمیم گیرنده نهایی خواهد بود.

پاسخ ترکان به بقایش در مناطق آزاد

وی ادامه داد: این که کسی خودش را جهت جایی کاندیدا کند درست نیست و باید اینگونه باشد که هرچه رییس جمهوری تصمیم می گیرد به آن عمل کند. همه افرادی که رییس جمهور را دوست دارند باید به او کمک کنند و در ادامه منتظر خواهیم ماند تا ببینیم رییس جمهوری نظرشان در دوره بعد چه خواهد بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی همچنین در پاسخ به این که آیا در صورت بقای دولت یازدهم جوان گرایی در کابینه مدنظر قرار خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: به طور خاص به مناطق آزاد و اقتصادی اشاره می کنم. رییس جمهوری دستور دادند از نیروهای جوان در مناطق آزاد استفاده شود و ما در دور دوم انتصاب های مدیریتی این مساله را اجرایی کردیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی به ادامه فعالیتش در مناطق آزاد در صورت بقای دولت فعلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، جوان‌گرایی کابینه دولت دوازدهم و تع

ترکان افزود: انتصاب اعضای هیات مدیره مناطق آزاد که مشمول بر هفت منطقه می شود تعداد ۳۵ نفر را در بر می گرفت و شهریورماه سال گذشته مدت سه ساله اش به اتمام رسید تا بعد از دستور رییس جمهوری مبنی بر استفاده از نیروهای جوان از میان ۳۵ نفر مدیری که در هفت منطقه آزاد مشغول به کار بودند ۱۹ نفر عوض کردن کردند و نیروهای جوان جایگزین شدند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تصمیم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با انتقال دبیرخانه مناطق آزاد و خاص اقتصادی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: قرار بر این شده است تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رییس جمهوری کسب وظیفه نماییم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی همچنین در مورد اولویت های این مناطق در سال ۱۳۹۶ بیان کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت مناطق آزاد تکالیف خاصی را تعیین کرده و چهار محور بسیار مهم مشخص شده است که به عنوان وظیفه در نظر گرفته می شوند.

پاسخ ترکان به بقایش در مناطق آزاد

ترکان ادامه داد: ابتدا بسته ارتقای توان تولید ملی است و این که چگونه بتوانیم در این مناطق به تولید کشور کمک کنیم. این مساله از طریق شناسایی و طبقه بندی صنایع اولویت دار و چگونگی تامین مواد اولیه مدنظر قرار می گیرد. مورد دوم تامین مالی و سرمایه گذاری جهت مناطق آزاد است تا از طریق بانک های فراساحلی که به صورت ارزی دایر می شوند بحث تامین مالی و سرمایه گذاری مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به سومین وظیفه تعیین شده است از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جهت مناطق آزاد و خاص اقتصادی عنوان کرد: سومین مورد جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی است تا صنعت هایی که ساخت آنها از دنیا عقب افتاده با اصلاح تجهیزات مواجه شوند، آیا که فناوری های نو موجب کم کردن قیمت و زیاد کردن کیفیت شده است و عرصه مسابقه را سخت کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی به ادامه فعالیتش در مناطق آزاد در صورت بقای دولت فعلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، جوان‌گرایی کابینه دولت دوازدهم و تع

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و خاص اقتصادی به چهارمین وظیفه تعیین شده است از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بسته تجارت خارجی چهارمین وظیفه تعیین شده است است تا تجارت با همسایگان در آن سوی مرزها به عنوان یکی از اولویت ها مدنظر قرار گیرد.

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصادی | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs