اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وعده ایجاد ۵میلیون‌شغل،مصداق حراج‌کردن کشور است / نعمت‌زاده

وزیر دولت یازدهم گفت: در طول سال های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل است که آن هم مربوط می شود به زمانی که رشد اقت

وعده ایجاد ۵میلیون‌شغل،مصداق حراج‌کردن کشور است / نعمت‌زاده

نعمت زاده:وعده ایجاد ۵میلیون شغل،مصداق حراج کردن کشور است

عبارات مهم : تجارت

دولت سال ۹۵ بیش از ۶۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد

وزیر دولت یازدهم گفت: در طول سال های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل است که آن هم مربوط می شود به زمانی که رشد اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود.

وعده ایجاد ۵میلیون‌شغل،مصداق حراج‌کردن کشور است / نعمت‌زاده

محمدرضا نعمت زاده در گفت و گو با خبرآنلاین راجع به وعده‎های انتخاباتی بعضی نامزدها جهت ایجاد 5 تا 6 میلیون شغل در مدت چهار سال آینده گفت: این حرف ها را اگر جدی می گویند مثل حراج کردن کشور است! کسی که بدون مجوز مجلس، اختیار دخل و تصرف در بودجه را ندارد.

وی افزود: مگر می شود کسی بدون قانون مصوب مجلس قولی به مردم دهد؟! مثل این می ماند که من بدون توجه به نظر مجلس بگویم هرکس کارگاه صنعتی ایجاد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ارفاق ها و مشوق های خارج از قانون را جهت او قائل می شود. اعمال ارفاق ها و مشوق ها را باید مجلس مصوب کند تا من مجری بتوانم عمل کنم، از خودم که نمی توانم مستقل وعده ای بدهم.

وزیر دولت یازدهم گفت: در طول سال های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل است که آن هم مربوط می شود به زمانی که رشد اقت

عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به این سئوال که در عالی ترین اوضاع چه میزان شغل می توان هر سال در عرصه صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرد؟، گفت: فکر می کنم بین 400 تا 500 هزار شغل در سال می توان ایجاد کرد، البته تقریبا مقداری کمتر از این اعداد را ما انجام دادیم.

وی ادامه داد: در مجموع سال 95 بیش از 650 هزار شغل در کشور ایجاد شد که حوزه تجارت و اصناف سهم عمده ای در آن دارد. ما در طول دولت یازدهم بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام را تکمیل و راه اندازی کردیم که خود همین مسئله بیش از 300 هزار شغل ایجاد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در طول سال های بعد از انقلاب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل بود که آن هم مربوط می شود به زمانی که رشد اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود. البته امسال با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب دولت در حال برنامه ریزی است تا این رقم را زیاد کردن دهیم.

وعده ایجاد ۵میلیون‌شغل،مصداق حراج‌کردن کشور است / نعمت‌زاده

واژه های کلیدی: تجارت | قانون | انقلاب | اقتصادی | دولت یازدهم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs