اخته کردن ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون

اخته کردن: ایران جمعیت ترافیک تهرانی میلیون ترافیک روزانه تهرانی ها

گت بلاگز اخبار اجتماعی سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت باعث پیدایش «مگس سفید»

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران سمپاشی غیر اصولی و دیرهنگام را عامل مهم پیدایش مجدد مگس‌های سفید دانست.

سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت باعث پیدایش «مگس سفید»

سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت باعث پیدایش «مگس سفید»

عبارات مهم : حشرات

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران سمپاشی غیر اصولی و دیرهنگام را عامل مهم پیدایش مجدد مگس های سفید دانست.

محمد حقانی در گفت وگو با ایسنا، در مورد اوضاع مگس های سفید در پایتخت با بیان اینکه استفاده بی رویه و دوز اوج از سموم غیر ارگانیک باعث برهم خوردن تناوب شده است هست، گفت: هر حشره ای یک میزبان یا شکارگر طبیعی دارد که متأسفانه سمپاشی های بی رویه در سالهای گذشته آن هم با دوز اوج این حشرات را از میان برده است.

سمپاشی غیراصولی درختان پایتخت باعث پیدایش «مگس سفید»

وی با بیان اینکه سمپاشی های غیراصولی در پایتخت باعث نابودی کفشدوزک و زنبورک هایی که شکارگر طبیعی مگس سفید بوده اند، شده است هست، گفت: این حشرات از لارو مگس سفید تغذیه می کنند؛ ولی سمپاشی بی رویه، غیر اصولی و با دوز اوج تعادل طبیعی را برهم زد و مورد نیاز است شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در وقت های مناسب و با استفاده از سموم ارکانیگ به مبارزه با مگس های سفید برود.

حقانی با بیان اینکه سمپاشی زمستانه و بهاره در زمانی که لارو این مگس ها باز نشده موثر خواهد بود، گفت: بارها به مسئولان خدمات شهری نسبت به سمپاشی به موقع و اصولی درختان هشدار داده ایم ولی متاسفانه به علت بی برنامگی، بی تدبیری و بی توجهی این مهم همواره مورد غفلت واقع شده است است و امیدواریم سمپاشی دیرهنگام درختان مستعد، آن هم در روزهای نهایی فصل بهار باعث شود که شاهد هجوم دوباره مگس های سفید با گرمتر شدن هوا نباشیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران سمپاشی غیر اصولی و دیرهنگام را عامل مهم پیدایش مجدد مگس‌های سفید دانست.

واژه های کلیدی: حشرات | طبیعی | درختان | استفاده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs